Serviciile oferite de Atelierul de Rastaurare, Muntean Ioan.

– Diagnosticarea și stabilirea Devizului intervențiilor de restaurare sunt gratuite. Va fi achitat doar costurile de deplasare pentru lucrări aflate la o distanță mai mare de 50km față de Sibiu. Întocmirea acestui deviz nu reprezintă pentru proprietarul lucrării, o obligație de a efectua aceste intervenții prin cadrul Atelierului.
– Analiza operei de artă
– Realizarea Fișei de Conservare a lucrării înainte de restaurare
– Diagnosticarea operei de artă
– Întocmirea documentației fotografice înainte de restaurare, în timpul restaurării și după finalizarea acesteia. La solicitarea beneficiarilor pot furniza aceste fotografii pe suport CD sau altă formă elecronică.
– Redactarea Fișei de Restaurare la finalizarea intervenției.