Muntean Ioan

Muntean IoanProfesia mea este de restaurator pictură, din anul 1999 sunt angajat pe postul de restaurator pictură în cel mai vechi muzeu de la noi din țară, Muzeul Național Brukenthal. În profesia de restaurator am la bază o pregătire în domeniul artelor plastice, fiind licențiat în pictură al Academiei de Arte Vizuale ”Ioan Andreescu” din Cluj-Napoca promoția 1998. Această activitate a fost dublată de pregătirea de specialitate, realizată prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, absolvit în anul 2002, an din care sunt atestat ca restaurator pictură de șevalet. În urma activității desfășurate în cadrul Laboratorului de Restaurare, din anul 2004 sunt acreditat de către Ministerul Culturii în calitate de Expert restaurator pictură ulei (R2/225 din 14.10.2004) iar din anul 2014 de Expert restaurator pictură tempera pe lemn şi lemn policrom (R2/566 din 25.02.2014)
http://www.cimec.ro

În perioada 2005-2012, am predat în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Istorie și Patrimoniu, pentru specializarea Conservare-Restaurare cursuri de restaurare pictură în tehnica ulei și am fost îndrumător de licență pentru un număr însemnat de absolvenți. O parte dintre aceștia fac parte azi, din personalul de specialitate al câtorva muzee din țară.

Activitatea de restaurare desfășurată în cadrul acestui prestigios muzeu, pe piesele excepționale din colecția Baronului Samuel von Brukenthal m-au ajutat să dobândesc experiența profesională actuală. O parte din aspectele inedite ale muncii mele au fost aduse la cunoștința publicului prin intermediul publicațiilor muzeului sau de către presă :
http://www.brukenthalmuseum.ro/pdf – pg 767;
http://www.brukenthalmuseum.ro/pdf – pg 717;
http://www.brukenthalmuseum.ro/pdf – pg 667 ;
http://foto.agerpres.ro/.

Prin Autorizația cu nr 67 din 11.03.2015, eliberată de către Ministerul Culturii, atelierul poate desfășura activități de conservare-restaurare confom legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil astfel că pot intervenii si pot efectua intervenții inclusiv pe bunurile cele mai prețioase, clasate la categoria Tezaur.