pensuleAtelierul de restaurare-conservare utilizează o serie de tehnici specifice conservării și restaurării bunurilor artistice, realizate pe suport de pânză, lemn sau carton. Intervențiile noastre țin cont de unicitatea și originalitatea fiecărei lucrări în parte și în același timp de aspectul estetic și istoric al operei de artă. În cadrul atelierului sunt respectate Normele de Restaurare și Conservare pentru punerea în valoare a operelor de artă, în conformitate cu Legea 182/2000.

După analiza lucrării și stabilirea diagnosticului beneficiarului îi va fi prezentată metodologia și etapele de lucru. Pe tot parcursul procesului de restaurare, proprietarii lucrărilor au posibilitatea să urmărească starea operelor lor, în acest fel se pot familiariza cu etapele de lucru și diversele metode de restaurare și conservare. Toate aceste operațiuni necesare, toți acești pași de lucru care trebuiesc făcuți, vor fi analizați și aduși la cunoștința colecționarilor – beneficiarilor, fiind siguri că astfel vom obține rezultatul cel mai bun cu putință pentru piesa în cauză.

Materialele folosite pe întreg parcursul operațiunilor de restaurare sunt reversibile și întotdeauna de cea mai bună calitate, astfel fiind asigurată o intervenție optimă.